Proszę czekać na wyświetlenie strony... Jeżeli ta informacja nie zniknie w krótkim okresie czasu, twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Skorzystaj z pomocy twojej przeglądarki (poprzez naciśnięcie klawisza F1 uzyskasz dostęp do pomocy).
Dla jakiego rodzaju jednostki logistycznej chcesz zobaczyć przykład etykiety?
standardowa niestandardowa
standardowa niestandardowa
Standardowa jednostka logistyczna zawiera stałą liczbę jednostek handlowych określoną przez dostawcę i sama jest jednostką handlową (stanowi część regularnej oferty dostawcy). Jednostka logistyczna niestandardowa jest jednostką utworzoną specjalnie na potrzeby specyficznego zamówienia (nie stanowi części stałej oferty dostawcy). Jednostki takiej nie identyfikuje się przy pomocy numeru GTIN.
Zawartość
homogeniczna (jednorodna) heterogeniczna (niejednorodna)
homogeniczna (jednorodna) heterogeniczna (niejednorodna)
Homogeniczna (jednorodna) jednostka logistyczna jest jednostką złożoną z jednego typu jednostek handlowych. Wszystkie jednostki handlowe (na najwyższym poziomie pakowania), mają taki sam numer GTIN. Przykład: paleta z 50 pudłami szamponu. Przykład: paleta zawierająca 50 standardowych jednostek handlowych zbiorczych z szamponem (jednorodna zawartość). Heterogeniczna (niejednorodna) jednostka logistyczna zawiera różne typy jednostek handlowych (na najwyższym poziomie pakowania), które są identyfikowane poprzez różne GTIN-y. Przykład: paleta z 30 pudłami szamponu i 20 pudłami odżywki. Przykład: paleta zawierająca 30 standardowych jednostek handlowych zbiorczych z szamponem i 20 standardowych jednostek handlowych zbiorczych z odżywką do włosów.
Jest to jednostka logistyczna czy jednostka handlowa?
jednostka handlowa nie jest jednostką handlową
jednostka handlowa nie jest jednostką handlową
Jednostka handlowa jest wyceniana lub zamawiana lub fakturowana (stanowi część regularnej oferty dostawcy) i jest identyfikowana przez swój własny numer GTIN. Jednostka logistyczna nie jest identyfikowana przez swój własny numer GTIN (ne jest częścią regularnej oferty dostawcy).
Zawartość jednostki logistycznej jest:
stała zmienna
stała zmienna
Jeżeli jednostka logistyczna zawiera wyłącznie jednostki handlowe (GTIN2) o stałej ilości. Jeżeli jednostka logistyczna zawiera wyłącznie jednostki handlowe (GTIN1) o zmiennej ilości.
Czy chciałbyś umieścić na etykiecie oznaczenie partii / serii produkcyjnej?
TAK, partia / seria produkcyjna będzie uwzględniona NIE, partia / seria produkcyjna nie będzie uwzględniona
TAK, partia / seria produkcyjna będzie uwzględniona NIE, partia / seria produkcyjna nie będzie uwzględniona
Partia/seria produkcyjna jest stosowana w celu zidentyfikowania jednostek handlowych, które podlegały tym samym procesom produkcyjnym. Oznaczenie partii prod. może być identyfikatorem pewnej grupy artykułów, numerem zmiany, maszyny, czasu, itp.
Czy na etykiecie logistycznej będzie umieszczona jakaś data?
TAK, będzie NIE, nie będzie
TAK, będzie NIE, nie będzie
Wybierz rodzaj daty:
Jednostki logistyczne zawierające jednostki handlowe o zmiennej ilości wymagają podania tej ilości (wskazanej przez numer GTIN-14 z cyfrą wspaźnikową '9'). Czy rzeczywiście jest to jednostka o zmiennej ilości?
TAK, jednostka logistyczna zawiera produkty o zmiennej ilości.
TAK, jednostka logistyczna zawiera produkty o zmiennej ilości.
Wybierz z listy typ zmiennej informacji: